Students

Students

Students
STDBOYSGIRLSTOTAL
I (A)141933
I(B)161531
II251540
III(A)161531
III(B)171431
IV(A)261036
IV(B)251035
V231740
VI231740
VII221133
VIII241640
Total231159390